ประโยชน์ของต้นไม้

RD Trust  » Garden »  ประโยชน์ของต้นไม้
0 Comments
ต้นไม้

          ต้นไม้ คือ พืชยืนต้นขนาดใหญ่ ต้นไม้มีอายุยืนยาวเมื่อเปรียบเทียบกับพืชในลักษณะอื่นๆและต้นไม้ก็มีมากมายหลายชนิดมีทั้งแบบยืนต้นและล้มลุก ต้นไม้เป็นส่วนประกอบสำคัญของภูมิประเทศตามธรรมชาติ เนื่องจากมันสามารถป้องกันภูมิประเทศจากการกัดเซาะของน้ำ และเป็นส่วนสำคัญของการปรับภูมิทัศน์และการเกษตร สำหรับในพื้นที่บ้านมักจะมีการหามุมเพื่อทำการปลูกต้นไม้ เพื่อให้พื้นที่บ้านนั้นมีร่มเงาและไม่ร้อนจนเกินไป

          ต้นไม้ 1 ต้น จะปลดปล่อยก๊าซออกซิเจนที่คนและสัตว์จำเป็นต้องใช้ในการหายใจออกมา ได้ถึง 200,000 – 250,000 ลิตรต่อปี ซึ่งสามารถรองรับความต้องการก๊าซออกซิเจนของมนุษย์ได้ถึง 2 คนต่อปี (ความต้องการก๊าซออกซิเจนของคน = 130,000 ลิตร / คน / ปี) แต่นอกจากประโยชน์ในการช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ

          ต้นไม้ยังสามารถป้องกันแสงและความร้อนจากดวงอาทิตย์ น้ำที่ระเหยจากการคายน้ำที่ใบใบยังช่วยดูดความร้อนจากบรรยากาศ ทำให้อุณหภูมิบริเวณนั้นลดลงได้ถึง 3-5 องศาเซลเซียส หากปลูกต้นไม้ไว้บริเวณบ้านจะช่วยลดอุณหภูมิรอบๆ บ้านได้ถึง 2-4 องศาเซลเซียส และการปลูกต้นไม้ในรั้วบ้านยังเป็นการปรับปรุงทัศนียภาพ ตกแต่งบ้านให้สวยงามร่มรื่น

ประโยชน์ของต้นไม้

  • ต้นไม้เป็น เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของมนุษย์และสัตว์ มาแต่ครั้งโบราณ โดยมีต้นไม้จำนวนมากที่ให้ผล รสชาติอร่อย สามารถนำมาเป็นอาหารได้ นอกจากนั้นส่วนของใบยังสามารถเป็นอาหารของสัตว์ได้หลายชนิด ผลไม้ที่นิยมกันได้แก่ แอปเปิ้ล มะม่วง มะละกอ ฯลฯ
  • ต้นไม้สามารถเป็นวัตถุดิบชั้นดีในการสร้างที่อยู่อาศัยของมนุษย์ได้ โดยเฉพาะไม้ประเภทที่มีเนื้อแกร่งอย่างไม้สัก ไม้มะค่า ไม้มะขาม เป็นต้น โดยมนุษย์รู้จักการสร้างบ้านด้วยไม้มาแต่ครั้งโบราณกาล อย่างบ้านไม้ทรงไทยของบ้านเราก็มีลักษณะเป็นบ้านหมู่ที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง
  • ต้นไม้เป็นแหล่งผลิตอากาศ หรืออ็อกซิเจน ที่จำเป็นในการหายใจของมนุษย์และสัตว์ โดยในเวลากลางวัน ต้นไม้จะดูดซึมก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ที่เป็นก๊าซของเสียจากตัวคนและสัตว์ ต้นไม้จะใช้ก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ในการปรุงอาหาร และในระหว่างนั้นมันจะคายก๊าซอ็อกซิเจน ที่จำเป็นต่อมนุษย์และสัตว์ออกมา หมายความว่าทั้งคนและต้นไม้ถือเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความเกื้อกูลกัน
  • ต้นไม้ช่วยสร้างความชุ่มชื่นให้กับผิวดิน เพราะรากของต้นไม้มีความแข็งแรง สามารถกักเก็บความชื้น แร่ธาตุต่างๆ ให้อยู่ในผิวดินได้ ไม่ทำให้หน้าดินเกิดความเสียหายในเวลาที่ถูกน้ำฝนเซาะ หรือท่วม
  • ต้นไม้สามารถช่วยชะลอความรุนแรงของเหตุการณ์ธรรมชาติได้ เช่นน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก เพราะต้นไม้จะเป็นตัวช่วยชะลอความแรงของน้ำ รวมถึงช่วยดูดซึมน้ำเหล่านั้นเอาไว้ ทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นลดความรุนแรงลง
  • ต้นไม้บางประเภทที่เป็นไม้สวยงามสามารถสร้างความสุข การพักผ่อนหย่อนใจให้เกิดขึ้นได้ เช่น บอนไซ ต้นไม้ที่ให้ดอกสวยงามประเภทต่างๆ ไม้ประดับ ไม้มงคล เป็นต้น